SlužbyKRÍZOVÁ INTERVENCIA

(po tragických udalostiach v školskom prostredí)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

V prípade tragických udalostí sa môžete na nás obrátiť s požiadavkou realizácie krízovej intervencie. Nakoľko existujú rôzne kurzy a ponuky, je dôležité, aby realizátor bol vyškolený v krízovej intervencii zameranej na školské prostredie a pre prácu nielen so skupinou dospelých, ale aj s detskými skupinami/triedami.

 

Riadime sa podľa protokolu krízovej intervencie schváleného Európskou asociáciou školskej psychológie a VÚDPaP štandardom: Realizácia krízovej intervencie – skupinová forma.

 

Poskytujeme:

  • Krízovú intervenciu na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Kontaktujte nás ihneď, optimálne ju vieme zabezpečiť na tretí až štvrtý deň po udalosti. Predstavuje komplexnú stratégiu, ktorá zahŕňa spoluprácu v záchrannom tíme, vedenie krízovej intervencie v malých skupinách, ako aj v triedach, psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovanie a využitie médií počas krízy. Žiakom i učiteľom je ponúknuté následné post-traumatické poradenstvo, skríning a prevencia, čím sa predchádza sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme
  • Krízová intervencia po samovražednom pokuse/samovražde. Kontaktujte nás ihneď, optimálne ju vieme zabezpečiť na tretí až štvrtý deň po udalosti. Predstavuje komplexnú stratégiu, ktorá zahŕňa krízovú intervenciu v triede po samovražednom pokuse (práca so skupinami žiakov, učiteľov a rodičov), predchádzanie napodobňovaniu suicidálneho správania, traume a sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme.