Centrum poradenstva a prevencie Objednať sa

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Ak sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné premyslieť si formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).
Kontaktovať nás môžete:
 • prostredníctvom online formulára
 • e-mailom: cpptn@cpptn.sk (V správe je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, popis ťažkostí)
 • telefonicky: 032/7436152 alebo +421 901 711 744
 • osobne: Kukučínova 473, Trenčín 91101
V prípade, že máte dieťa s mentálnym postihnutím, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, odporúčame Vám kontaktovať priamo naše elokované pracovisko:
Kontaktovať elokované pracovisko
 • prostredníctvom online formulára
 • e-mailom: elokovane.pracovisko@cpptn.sk (V správe je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, diagnózu dieťaťa, popis ťažkostí)
 • telefonicky: 0948853113
 • osobne: Nemocničná 4, 91101 Trenčín
Centrum poradenstva prevnecie

Ako sa môžem objednať?

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné premyslieť si formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).
Kontaktovať nás môžete:
 • prostredníctvom online formulára
 • e-mailom: cpptn@cpptn.sk (V správe je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, popis ťažkostí)
 • telefonicky: 032/7436152 alebo +421 901 711 744
 • osobne: Kukučínova 473, Trenčín 91101
V prípade, že máte dieťa s mentálnym postihnutím, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, odporúčame Vám kontaktovať priamo naše elokované pracovisko:
Kontaktovať elokované pracovisko
 • prostredníctvom online formulára
 • e-mailom: elokovane.pracovisko@cpptn.sk (V správe je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, diagnózu dieťaťa, popis ťažkostí)
 • telefonicky: 0948853113
 • osobne: Nemocničná 4, 91101 Trenčín
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image