Kto sme?Centrum poradenstva a prevencie Trenčín

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Náš tímÚsek riaditeľky CPP

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka CPP, špeciálna pedagogička

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Anna Kudlíková

Ekonómka, personalistka, hospodárka

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Zuzana Bartošová

Administratívna pracovníčka

Náš tímOddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom vývine pre predškolský vek a mladší školský vek CPP

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

PhDr. Erika Pribusová

Vedúca oddelenia, zástupkyňa riaditeľky
Špeciálna pedagogička

erika.pribusova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Jana Forgáčová

Špeciálna pedagogička

jana.forgacova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Barbora Gavendová

Psychologička

barbora.gavendova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Dana Kováčová

Psychologička

dana.kovacova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Miriam Matysová

Psychologička

miriam.matysova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Lenka Matiašová

Psychologička

lenka.matiasova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

PaedDr. Zuzana Šedivá

Špeciálna pedagogička

zuzana.sediva@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Lenka Grausová

Sociálna pracovníčka

Náš tímOddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine pre starší školský vek, SŠ a VŠ CPP

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Lucia Čopíková

Vedúca oddelenia
Psychologička

lucia.copikova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrčková

Sociálna pedagogička

katerina.hrckova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálna pedagogička

magda.uhliarikova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Jana Šléšková

Psychologička

jana.sleskova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Andrea Mušutová

Karierová poradkyňa

andrea.musutova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Ľudmila Filín

Psychologička

ludmila.filin@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Beáta Dobiašová

Psychologička

beata.dobiasova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Soňa Pribusová

Psychologička

sona.pribusova@cpptn.sk

Náš tímOddelenie poradenstva pre deti so zdravotným znevýhodnením a zdravotným postihnutím CPP

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116-640x621.png

Mgr. Blažena Hoferiková, PhD.

Vedúca oddelenia
Špeciálna pedagogička

blazena.hoferikova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Jana Pevná

Špeciálna pedagogička

jana.pevna@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Ing. Gabriela Kubelová

Administratívna pracovníčka

elokovane.pracovisko@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Martina Hellebrandová

Špeciálna pedagogička

martina.hellebrandova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Michaela Koukalová

Psychologička

Michaela.koukalova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Lenka Striešková

Psychologička

Materská dovolenka

lenka.strieskova@cpptn.sk
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2023/03/woman-g67a3c6f41_1280-e1679493176116.png

Mgr. Paulína Kubicová

Psychologička

paulina.kubicova@cpptn.sk
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image