Profil zamestnanca

Mgr. Andrea Mušutová

kariérová poradkyňa

„Prvý krok k tomu, ako dostať od života to čo chcete, je rozhodnúť sa, čo to je…“  Ben Stein

Profesijné zameranie:

 • poradenstvo žiakom a študentom v oblasti profesijnej orientácie a kariérového vývinu
 • poradenstvo a informačné služby zákonným zástupcom detí v oblasti profesijnej orientácie a kariérového vývinu
 • individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre školy okresu Trenčín
 • individuálne programy pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovného a kariérového poradenstva
 • realizácia preventívnych programov, besied a prednášok pre žiakov, učiteľov a rodičov
 • realizácia pracovných stretnutí pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl okresu Trenčín

Odborná prax:

 • Detský domov Detské mestečko, Samostatná diagnostická skupina 2009 – 2015
 • Gymnázium, Školský špeciálny pedagóg 2015 – 2023
 • Základná škola, Školský špeciálny pedagóg 2015 – 2023
 • Centrum poradenstva a prevencie Trenčín od 2023

Vzdelanie:

 • 2004 – 2009 Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta: Pedagogika sociálne a emocionálne narušených
 • Aktualizačné a inovačné:
 • ALKP Bratislava, Kariérové poradenstvo pre odborných zamestnancov
 • MPC Trenčín, Personalizované vyučovanie
 • MPC Trenčín, Výchovný poradca
 • Certifikáty a osvedčenia:
 • Tréningový kurz: INPP- Školský intervenčný program, Mgr. Eva Lutherová, Inštitút psychoterapie a socioterapie
 • Korekčný program MIRABILIS pre deti so švvp, Mgr. Svetlana Síthová, Súkromné centrum Mirabilis Partizánske
 • Seminár Detská agresivita, PhDr. Jan Svoboda, Ostravská univerzita
 • Koordinátor, školiteľ a hodnotiteľ programu DofE (The Duke of Edinburgh´s Award, UK)