SlužbySupervízia

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Supervízia je poradenský a konzultačný proces, v ktorom supervízor pomáha tomu, koho superviduje, s riešením jeho pracovných ťažkostí. V rámci supervízie sa supervidovaní (psychológovia, pedagógovia, špeciálny pedagógovia, sociálni pracovníci a i.) môžu o svojej práci rozprávať s odborníkom, ktorý im pomáha ujasniť si, čo aktuálne v práci s klientom/žiakom potrebuje, čo sa mu darí, čo funguje, čo naopak potrebuje zmeniť. Pomáha mu pozrieť sa na svoju prácu z inej perspektívy, podporuje jeho sebareflexiu a profesijný rast a dbá na jeho odbornosť. Úlohou supervízora je okrem iného vytvoriť počas supervízie bezpečné prostredie, v ktorom supervidovaný môže zažiť prijatie a otvorene rozprávať aj o náročných témach.

Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách. Výrazne podporuje profesionálny rast odborníka a je nástrojom rozvoja ako zamestnanca, tak organizácie, v ktorej pracuje. Supervízia je aj skvelým nástrojom na prevenciu vyhorenia.

Na supervízii sa najčastejšie riešia prípady klientov, situácií, kedy sme sa dostali do slepej uličky a nevieme si v práci s klientom dať rady. Keď máme ťažkosti spolupracovať s kolegom. Keď sa potrebujeme z odstupu pozrieť na svoje pracovné zručnosti – ktoré máme osvojené a sú našou silnou stránkou a ktoré potrebujeme rozvíjať? Keď nad klientom/žiakom veľa premýšľame nie len v práci, ale aj mimo nej.

V našom centre ponúkame možnosť individuálnej (termín po dohode) alebo skupinovej
supervízie (termíny sú uvedené v Termínovníku na celý školský rok).