Profil zamestnanca

Mgr. Barbora Gavendová

psychologička

,,Deti nepotrebujú vždy rady.

Občas potrebujú iba ruku, ktorá pohladí.

Ucho, ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie.“ (Neznámy autor)

Profesijne zameranie:

  • Psychologická diagnostika detí, žiakov a študentov a vystavenie odbornej správy
  • Individuálna a skupinová psychologická diagnostika školskej spôsobilosti a konzultácie so zákonnými zástupcami detí
  • Profesijná orientácia a kariérové poradenstvo
  • Poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti psychického, sociálneho, vzdelávacieho, osobnostného a emocionálneho vývinu
  • Poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu detí

Odborná prax:

  • Centrum poradenstva a prevencie Trenčín

Vzdelanie:

  • 2018 – 2023 – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, psychológia