Online formulár

MOJE DIEŤA JE

Pre správne posúdenie a prípravu vyšetrenia vyberte jednu s možností.
So zdravotným znevýhodnením
(s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami)