Profil zamestnanca

Mgr. Lenka Grausová

Sociálna pracovníčka

Váž a cti si dieťa už od prvých dní lebo už vtedy je človekom (neznámy autor)

„Pozorujte svet okolo seba s rozžiarenými očami, pretože tie najväčšie tajomstvá sa vždy skrývajú na tých najnepravdepodobnejších miestach. Tí, ktorí neveria na zázraky, ich nikdy neuvidia.” – (Charlie a továreň na čokoládu)

Profesijné zameranie:

 • poskytuje sociálne poradenstvo a odbornú pomoc zákonným zástupcom
 • prvý kontakt s klientom a jeho zák. zástupcami
 • vedenie spisovej dokumentácie klientov
 • príprava a kompletizácia  podkladov k odborným vyšetreniam
 • v spolupráci s odbornými zamestnancami koordinuje vybavovanie žiadostí klientov podľa naliehavosti
 • poskytuje konzultácie odborným a pedagogickým zamestnancom

Odborná prax:

 • Centrum poradenstva a prevencie od r. 2022
 • Centrum sociálnych služieb AVE – sociálna pracovníčka
 • Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok – Neuropsychiatrické odd: sociálna pracovníčka/dokumentaristka

Vzdelanie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv . Alžbety, Bratislava

Ďalšie vzdelávanie:

 • Špecializované sociálne poradenstvo – (práve prebieha) 150 hodín /Kolégium humanitných a sociálnych vied/
 • Rozprávková terapia /PhDr. R. Balková Ligušová/
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami /Mgr. M. Anyalaiová, PhD./
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách – 250 hodín /Akadémia humanitných a medzikultúrnych štúdií Steinovej/
 • Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie /Rada pre poradenstvo v soc.práci/
 • Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie a transformácie/Rada pre poradenstvo v soc.práci/
 • Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie /Rada pre poradenstvo v soc.práci/
 • Hodnotenie primeranej miery podpory prijímateľov soc.služieb /Rada pre poradenstvo v soc.práci/

Webináre: Právne poradenstvo v sociálnej pomoci, Nástroje rodičovskej kontroly: Spoločné hľadanie  bezpečnej cesty online priestorom, Ako vieme byť podporní pre dnešných mladých ľudí?,  Kiko a ruka- prevencia sexuálneho zneužívania detí.