bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

13. marca 2024by admin
Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

by
32 32 people viewed this event.

Centrum poradenstva a prevencie

Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

web: www.cpptn.sk, mail: cpptn@cpptn.sk, tel. číslo 032/ 7436 152

 

 Naše číslo: CPP TN 4/003/2024,  Metodici prevencie CPP Trenčianskeho kraja Trenčín, 11. 03. 2024

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

dňa 26. 03. 2024 (štvrtok) o 9:00

v priestoroch  CPP  Kukučínova  473 v Trenčíne.

 

Program:

 

  • Martina Uríková, VÚDPaP Bratislava: Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie.

Predstavenie Národného projektu

  • Odovzdanie diagnostického nástroja Orientačný test porozumenia reči (VÚDPaP, 2023)
  • Diskusia
  • Rôzne

 

                                                                                   PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

                                                                                                             riaditeľka CPP

 

 

Vybavuje: Mgr. Lucia Čopíková, lucia.copikova@cpptn.sk

Poznámka: Svoju účasť potvrďte, prosím, mailom alebo telefonicky. Ďakujeme.

 

 

Pozvánka

na okrúhly stôl na tému prevencia rizikového správania a podpora duševného zdravia

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v rámci realizácie Národného projektu Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie organizujeme v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Trenčíne okrúhly stôl na tému aktuálna situácia a potreby v rámci realizácie prevencie OZ ZPP. Budeme radi, ak sa podujatia zúčastní odborný zamestnanec, ktorý sa venuje prevencii, vítaní sú aj ostatní zástupcovia zariadenia.

Dátum: 26. 03. 2024 o 9:00

Miesto: Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01, Trenčín

 

Program:

  1. Predstavenie Národného projektu Duševné zdravie a prevencia
  2. Diskusia o aktuálnej situácii v oblasti prevencie rizikového správania (aktuálne témy, nástroje na realizáciu prevencie, materiálno-technické zabezpečenie)
  3. Plánovanie možností spolupráce na tvorbe metodík/programov z praxe OZ, možnosti overovania vybraných preventívnych programov/nástrojov.
  4. Distribúcia diagnostického nástroja Orientačný test porozumenia reči (VÚDPaP, 2023)

 

V rámci prípravy na pracovné stretnutie by sme Vás láskavo požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka na tému prevencia rizikového správania v systéme poradenstva a prevencie. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

https://www.survio.com/survey/d/W9O6M7T9U0Q5V7N9N

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom,

                                                                                         Mgr. Zuzana Vojtová

                                    Odborná riešiteľka pre prevenciu a podporu duševného zdravia

                                                 tel.: +421 910185 426,   e-mail: zuzana.vojtova@vudpap.sk

 

 

 

To register for this event email your details to lucia.copikova@cpptn.sk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2024-03-26 @ 09:00 to
2024-03-26

Share With Friends