bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Stretnutie psychológov Trenčianskeho kraja

6. marca 2024by admin
Stretnutie psychológov Trenčianskeho kraja

Stretnutie psychológov Trenčianskeho kraja

by
25 25 people viewed this event.

   

CENTRUM  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A PREVENCIE

Kukučínova ul. 473, 911 01 Trenčín

Trenčín, 12.3.2023

Č.j.: CPPTN – 28/003/2024

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na stretnutie psychológov Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutoční

12. marca 2024 o 10,00

Miesto: CPP v Trenčíne, Kukučínová ul. 473  

Program:

 

  • Kompetencie koordinátora ochrany detí pred násilím  Mgr. Ivana Nováková,ÚPSVaR
  • Diskusia, rôzne

 

 

Z organizačných dôvodov potvrďte, prosím, Vašu účasť e-mailom beata.dobiasova@cpptn.sk alebo telefonicky.

 

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

riaditeľka CPPPaP Trenčín

 

Event registration closed.
 

Date And Time

2024-03-12 @ 10:00 to
2024-03-12 @ 14:00
 

Registration End Date

2024-03-12

Share With Friends