bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

14. mája 2024by admin
Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

Pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

by
7 7 people viewed this event.

Centrum poradenstva a prevencie

Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

web: www.cpptn.sk, mail: cpptn@cpptn.sk, tel. číslo 032/ 7436 152

 

 Naše číslo: CPP TN 4/007/2024,  Metodici prevencie CPP Trenčianskeho kraja Trenčín, 25. 04. 2024

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pracovné stretnutie metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja

dňa 21. 05. 2024 (utorok) o 9:00

Miesto:  Diagnostické centrum, Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka

Program:

 

  • Informácie o činnosti centra a prehliadka zariadenia
  • Diskusia
  • Rôzne
  • Obed

 

                                                                                   PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

                                                                                                             riaditeľka CPP

 

 

Vybavuje: Mgr. Lucia Čopíková, lucia.copikova@cpptn.sk

Poznámka: Svoju účasť potvrďte, prosím, mailom alebo telefonicky. Ďakujeme.

 

 

Ak sa chcete zaregistrovať na túto udalosť, pošlite svoje údaje na adresu lucia.copikova@cpptn.sk

Zaregistrujte sa pomocou webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Dátum a čas

2024-05-21 @ 09:00
 

Adresa

Zdieľať s priateľmi