bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Stretnutie koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ okresu Trenčín,

14. mája 2024by admin
Stretnutie koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ okresu Trenčín,

Stretnutie koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ okresu Trenčín,

by
6 6 people viewed this event.

Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

web:www.cpptn.sk, mail: cpptn@cpptn.sk, tel. číslo 032/ 7436 152

 

  Naše číslo: CPP TN 3/004/2024             Trenčín, 13. 05. 2024

 

Vážené kolegyne a kolegovia!

Pozývame Vás na stretnutie koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ okresu Trenčín,

ktoré sa uskutoční

  1. mája 2024 od 9,00 hod. do 12,00 hod.

 

Miesto: CPP Trenčín, Kukučínova 473

 

 

Program:

  • Hosť: p. Ivan Lakatoš, odborný poradca komisára pre deti z Úradu komisára pre deti, Detašované pracovisko Trenčín – činnosť a možnosti spolupráce
  • Soňa Pribusová, CPP Trenčín: predstavenie príručky Bezpečné online prostredie
  • Lucia Čopíková, CPP Trenčín: techniky duševnej podpory a well-beingu pedagogických a odborných zamestnancov
  • Diskusia, rôzne

 

Z organizačných dôvodov potvrďte, prosím, Vašu účasť e-mailom (lucia.copikova@cpptn.sk)  alebo telefonicky (032/74 36 152).

 

 

 

 

 

Vybavuje: Mgr. Lucia Čopíková, lucia.copikova@cpptn.sk

Ak sa chcete zaregistrovať na túto udalosť, pošlite svoje údaje na adresu lucia.copikova@cpptn.sk

Zaregistrujte sa pomocou webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Dátum a čas

2024-05-30 @ 12:00 to
2024-05-30
 

Adresa

Zdieľať s priateľmi