bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

AKO KOMUNIKOVAŤ S TÍNEDŽERMI?

14. augusta 2023by admin0

„Väčšina rodičov si myslí, že ich takmer dospelé dieťa už ich lásku a prejavy tejto lásky nepotrebuje tak, ako keď bolo malé. Toto jednoducho nie je pravda. Dospievajúce deti stále potrebujú lásku, citové prejavy, uistenia a starostlivosť tak ako predtým. A možno ešte viac.“

Ross Campbell

 

Toto obdobie v živote človeka patrí k jedným z najzložitejších. Dochádza ku komplexným zmenám v oblasti telesnej, psychickej aj sociálnej. Rodičia často svoje deti nespoznávajú, zrazu počúvajú hudbu, ktorá sa im nepozdáva, rýchlo menia nálady, utiekajú sa k priateľom a skúšajú nové, občas aj nebezpečné, veci, menia záujmy. Rovnako to vidia sami tínedžeri. Zrazu vnímajú, že sú iní, sú citlivejší, ich dni sprevádzajú výkyvy nálad, zmeny názorov a túžob. Chcú skúšať nové veci a zároveň sú veľmi vnímaví na to, čo si o nich myslia ostatní. Stávajú sa neistými. A sami seba občas nespoznávajú.

V období dospievania môžeme hovoriť o dvoch fázach:

Raná adolescencia (puberta) – zahŕňa prvých 5 rokov (cca 10/11r. – 15 r.)

Neskorá adolescencia – cca 15r. – 20r.

V období dospievania dochádza k mnohým zmenám v telesnej aj psychickej oblasti a dospievajúci sú veľmi citliví na kritiku a posmešné komentáre, pretože bojujú s pochybnosťami o svojom výzore a zameriavajú naň väčšiu pozornosť. Preto je vhodné vyvarovať sa rôznym komentárom na ich vzhľad, aby sa negatívne neovplyvňovalo ich krehké sebavedomie a nezvyšovala sa neistota.

Zmeny v psychickej oblasti súvisia aj so zovňajškom. Patria sem tiež:

precitlivelosť a vzťahovačnosť, kolísavé často sa mesiace nálady, prevládajú negatívne emócie

– impulzivita a nedostatok sebaovládania

– citové prežitky sú veľmi intenzívne, ale krátkodobé

– emočný egocentrizmus – dospievajúci sú presvedčení, že nikto iný nemá také intenzívne prežívanie a ich pocity sú výnimočné

– typická je nechuť prejavovať emócie navonok

– výrazne skúmajú vlastné vnútro, pozorujú svoje reakcie

– cítia sa nepochopení okolím; často unikajú do fantázie – obranná reakcia

V sociálnej oblasti:

– nízka tolerantnosť voči názorom dospelých, predovšetkým rodičov

– postupne sa odpútavajú od rodičov a hľadajú si svoje miesto medzi rovesníkmi

– výrazná potreba priateľstva, prežívanie prvých lások, prvé sexuálne skúsenosti

Je zjavné, že pre dospievajúcich je toto obdobie zložité. Niekedy nerozumejú sami sebe a pre rodičov je v tomto období často náročné komunikovať s vlastnými deťmi. O niečo ľahšie je to v prípade, ak si rodič so svojím dieťaťom pestuje dôveru a vzťah od malička, ale napriek tomu treba prijať zmeny, ktoré nastávajú v čase dospievania. Avšak nikdy nie je neskoro a ak chceme, aby nás tínedžeri vnímali ako empatických a priateľských a nie ako nepriateľov, majme na pamäti niekoľko pravidiel.

Venujte im pozornosť. Počúvajte očami.

Toto platí u všetkých vekových kategórií. Každý z nás potrebuje cítiť, že nám druhý venuje plnú pozornosť, skutočne aktívne načúva tomu, čo vravíme. Ak sa počas rozprávania venujete ďalším činnostiam a len občas prehodíte nezúčastnené citoslovce, nečudujte sa, ak tínedžer dospeje k presvedčeniu, že nestojí mame či otcovi za to, aby ho počúval. Je možné, že sa

uzavrie a bude sa vám zverovať ešte menej. Neignorujte jeho pocity. Venujte pozornosť počas rozhovoru len svojmu dieťaťu, vnímajte obsah aj tón, môžete využívať rôzne citoslovcia a podporné slová pri rozprávaní sa, doplňujúce otázky, sumarizáciu, napr.:

Uhm… Aha… Áno…

Rozumiem…

To je mi ľúto…

Nečudujem sa, že si smutný/á.

Takže si bol nahnevaný, keď Marek tvrdil, že…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *