READ OUR BLOGLearn about therapies for kids

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png
ENURÉZA – POMOČOVANIE

V prvej časti (Výchova detí I.) som sa snažila ukázať, aké je dôležité prejavovanie lásky a vytváranie bezpečia v každodenných situáciách. To tvorí základ pre to, aby sme mohli od detí vyžadovať rešpektovanie spoločných pravidiel.

Intelektovo nadané dieťa

Inteligencia je schopnosť učiť sa zo skúsenosti, prispôsobovať sa, riešiť nové problémy, používať symboly, myslieť, usudzovať, hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách na základe určovania podstatných súvislostí a vzťahov..

Bezpečne na internete

Už takmer rok, s kratšími prestávkami, sme nútení komunikovať predovšetkým v online svete. Sedíme za počítačom, ak chceme pracovať, ísť na vyučovanie, porozprávať sa s rodinou či priateľmi alebo si nakúpiť.