READ OUR BLOGLearn about therapies for kids

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png
Systemická psychoterapia

Tento článok je veľmi zjednodušeným pojednaním o systemickej psychoterapii. V systemickej psychoterapii je veľmi dôležitá filozofia, z ktorej vychádza, niekedy pomerne zložitá, používajúca zložitý jazyk, zahŕňa v sebe rôznorodé prístupy.

ENURÉZA – POMOČOVANIE

V prvej časti (Výchova detí I.) som sa snažila ukázať, aké je dôležité prejavovanie lásky a vytváranie bezpečia v každodenných situáciách. To tvorí základ pre to, aby sme mohli od detí vyžadovať rešpektovanie spoločných pravidiel.